21 กันยายน 2564 | 03.38
 
อัตราการโฆษณา ขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการของ jobiam ดังนี้
1. การลงประกาศงาน
อัตราลงประกาศ
Packageตำแหน่งค้นใบสมัครเก็บเข้าแฟ้มระยะเวลาอัตราโฆษณาJob banner
U 12 (Free)ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด12 เดือนฟรี-
U1+Job Bannerไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด1 เดือน
600.00.-
มี Job Banner
* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงประกาศแก่ธุรกิจ ขายตรง Work@home หรือ MLM ทุกประเภท หากทำการตรวจสอบพบจะถูกถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที
2. การลงโฆษณา ในรูปแบบ Banner (A, B, C1, C2)
ไม่ต้องสมัครสมาชิกกับทาง jobiam.com (อัตราค่าโฆษณาขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และระยะเวลาที่ต้องการลงประกาศ)
ตำแหน่งและอัตราโฆษณา
หน้าแรก
ตำแหน่ง รายละเอียด เวลา
อัตราโฆษณา (บาท)
A
ขนาด  500 x 60 pixel
ตำแหน่ง บนสุดของ ทุกหน้า
แสดงผล Rotate 4 โฆษณาสับเปลี่ยนกัน
 
1 เดือน 3,000
3 เดือน 7,200
6 เดือน 13,500
B
ขนาด  150 x 100 pixel
ตำแหน่ง ซ้ายมือของหน้าแรก หน้าหางาน และ หน้าหลักของผู้สมัคร
แสดงผล เรียงลำดับบนล่างแบบสุ่ม
1 เดือน 600
3 เดือน 1,440
6 เดือน 2,700
C1
ขนาด 125 x 125 pixel
ตำแหน่ง ขวามือของหน้าแรก และ หน้าหลักของผู้สมัคร
แสดงผล เรียงลำดับบนล่างแบบสุ่ม แต่อยู่เหนือตำแหน่งC2 ตลอด
1 เดือน 1,000
3 เดือน 2,400
6 เดือน 4,500
C2
ขนาด  125 x 60 pixel
ตำแหน่ง ขวามือของหน้าแรก และ หน้าหลักของผู้สมัคร
แสดงผล เรียงลำดับบนล่างแบบสุ่ม แต่อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งC1 ตลอด
1 เดือน 500
3 เดือน 1,200
6 เดือน 2,250
* อัตราค่าโฆษณาทุกอัตรายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ชำระค่าโฆษณาราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหัก ณ.ที่จ่าย ได้ 2 %
หน้าลงประกาศ/ค้นหาผู้สมัคร
ตำแหน่ง รายละเอียด เวลา
อัตราโฆษณา (บาท)
Q
ขนาด  150 x 100 pixel
ตำแหน่ง ซ้ายมือ หน้าลงประกาศงาน หน้าค้นหาผูสมัคร และ หน้าหลักของผู้ประกอบการ
แสดงผล เรียงลำดับบนล่างแบบสุ่ม
1 เดือน 400
3 เดือน 960
6 เดือน 1,800
R1
ขนาด 125 x 125 pixel
ตำแหน่ง ขวามือ หน้าลงประกาศงาน หน้าค้นหาผูสมัคร และ หน้าหลักของผู้ประกอบการ
แสดงผล เรียงลำดับบนล่างแบบสุ่ม แต่อยู่เหนือตำแหน่ง R2 ตลอด
1 เดือน 500
3 เดือน 1,200
6 เดือน 2,250
R2
ขนาด  125 x 60 pixel
ตำแหน่ง ขวามือ หน้าลงประกาศงาน หน้าค้นหาผูสมัคร และ หน้าหลักของผู้ประกอบการ
แสดงผล เรียงลำดับบนล่างแบบสุ่ม แต่อยู่ต่ำกว่าตำแหน่ง R1 ตลอด
1 เดือน 300
3 เดือน 720
6 เดือน 1,350
* อัตราค่าโฆษณาทุกอัตรายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ชำระค่าโฆษณาราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหัก ณ.ที่จ่าย ได้ 2 %
วิธีการชำระอัตราค่าโฆษณา
ท่านสามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี คือ
1. ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านตู้ เอทีเอ็ม ได้ทั่วประเทศ
2. ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร โดยสั่งจ่าย
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
ธนาคารกสิกรไทย
กสิกรไทย
พรานนก
บริษัท นำพลัส จำกัด
019-2-75385-6
ธนาคารกรุงเทพ
กรุงเทพ
สามแยกไฟฉาย
บริษัท นำพลัส จำกัด
159-4-04161-6
หลังจากที่ท่านได้โอนชำระค่าบริการแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip)
พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัท หรือ Username มาที่หมายเลข Fax : 02-876-5505
ข้อมูลในการออกหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย (2%)
บริษัท นำพลัส จำกัด
117 ซอยรัชดาภิเษก 14/1 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3380080242

เมื่อทาง jobiam ได้รับ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แล้วจะจัดส่ง ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีตัวจริง ให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ* กรณีที่อยู่ตามใบกำกับภาษี ไม่ตรงกับที่อยู่ทางไปรษณีย์โปรดแจ้งล่วงหน้า
     

 Top  

Jobiam มิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเนื้อหาบนเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อผลการใช้ข้อมูลดังกล่าวผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณ
Copyright © 2006 All Rights Reserved.
บริษัท นำพลัส จำกัด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 16:00 น. Tel: 02 876 5215-6 Fax : 02-876-5505
ขอความช่วยเหลือ : webmaster@jobiam.com | ต้องการโฆษณา : sales@jobiam.com
หมายเลขทะเบียนประกอบการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0108114827814